Uchwały

XXVIII/182 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2017 roku

XXVIII/180 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczcającego poza rok budżetowy 2017