Publicznie Dostępny Wykaz Danych

Karty typu A 

 

Karty typu B 

 

Karty typu E 

  • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • analizy porealizacyjne,
  • przeglądy ekologiczne,
  • raporty o bezpieczeństwie,
  • dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych,
  • informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  • dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów