Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy Hyżne