Uchwały

XVI/117 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033

XVI/116 Uchwała Budżetowa na rok 2020

XVI/115 w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok

XVI/112 w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2020 rok

XVI/110 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hyżne w roku szkolnym 2019/2020

XVI/109 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Hyżne

XV/108 w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok

XIV/107 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019-2033