Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa Dylągówka