Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Gimnazjum w Hyżnem