Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół