Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2021 rok - Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół