OGŁOSZENIE Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

OGŁOSZENIE

 

Jeśli Twój dochód nie przekracza odpowiednio:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej  lub

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie,

możesz skorzystać z pomocy w formie artykułów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021.

 

Dystrybucja artykułów w gminie Hyżne odbywać się będzie za pośrednictwem:

  1. PCK Oddział Rejonowy w Rzeszowie 
  2. Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Hyżneńskiej
  3. Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezówce
  4. Koła Gospodyń Wiejskich w Grzegorzówce

 

Zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Wszelkie informacje na temat realizowanego programu  uzyskasz pod nr telefonu  (17) 2295 003.